Centrum laserového plazmatu

CLP
 

Podporováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu "Centra základního výzkumu", projekt LC528

Smlouva o poskytnutí podpory na projekt výzkumu a vývoje LC528 podepsána smluvními stranami dne 9. 5. 2005.

Anotace projektu

Centrum laserového plazmatu sdružuje čtyři česká akademická a univerzitní pracoviště zabívající se experimentálním i teoretickým studiem plazmatu vytvářeného výkonovými pulzními lasery i laserujícího hustého magnetizovaného plazmatu kapilárních výbojů a z-pinčů, a to Fyzikální ústav (FZÚ) a Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. (ÚFP), Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI) a Elektrotechnickou fakultu (FEL) ČVUT. Ke klíčovým experimentálním zařízením Centra patří jeden z největších evropských laserů, TW jódový laser PALS, sloužící též jako driver plazmových rentgenových laserů, výkonový hybridní laser SOFIA ve FZÚ, kapilárná pinč CAPEX v ÚFP a další silnoproudá výbojová zařízení na FJFI a FEL ČVUT, včetně jejich diagnostických a výpočetních systémů. Cílem projektu je podpořit jak vzájemnou tak mezinárodní spolupráci jednotlivých pracovišť, posílit jejich experimentální základnu a vytvořit tak podmínky pro jejich efektivní zapojování do výzkumných sítí v rámci evropského výzkumného prostoru.

Příjemce-koordinátor
Fyzikální ústav Akademie věd české Republiky, v.v.i. (FZÚ AV ČR)
 
Spolupříjemci
Ústav fyziky plazmatu Akademie věd české Republiky, v.v.i. (ÚFP AV ČR)
České Vysoké Učení Technické v Praze (ČVUT)
Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská (FJFI)
Fakulta Elektrotechnická (FEL)
 
Řešitel-koordinátor
Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Sekce výkonových systémů FZÚ AV ČR, v.v.i.
Řešitelé
Ing. Jiri Ullschmied, CSc., Oddělení laserového plazmatu ÚFP AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc., Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT
prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc., Katedra fyziky FEL ČVUT
 
Projekt Centra laserového plazmatu
textová část
 
Experimentální zařízení Centra
terawattový laser PALS
X-LASER
hybridní laser SOFIA
kapilární výboj CAPEX
 
Rada Centra
Seznam členů Rady
Zápis z úvodního zasedání Rady Centra
Zápis ze zasedání Rady Centra v listopadu 2006
Zápis ze zasedání Rady Centra v lednu 2008
Zápis ze zasedání Rady Centra v listopadu 2009
Zápis ze zasedání Rady Centra v únoru 2010 a foto.
Zápis ze zasedání Rady Centra v únoru 2011
Zápis ze závěrečného zasedání Rady Centra v únoru 2012
Zápis z průběžného oponentního řízení ze dne 31.1. 2007 a oponentské posudky 1 ,2 a 3.
Zápis z průběžného oponentního řízení ze dne 12.2. 2009 a oponentské posudky 1 ,2 a 3.
Interní informace
 
Garanti Centra
Seznam garantů odborné úrovně Centra
 
Aktuality a průběžné zprávy
Závěrečná zpráva o projektu LC528 (PDF formát), vypracovaná dle předpisu MŠMT v aplikaci eProjekty. kap. 4.1.1 - ilustrovaná textová příloha závěrečné zprávy a seznam publikací za léta 2005 - 2011.
Kompletní periodická zpráva o projektu LC528 za rok 2010 (PDF formát), vypracovaná dle předpisu MŠMT v aplikaci eProjekty. kap. 4.1.1 - ilustrovaná textová příloha a seznam publikací za rok 2010.
Žádost o prodloužení projektu LC528 na rok 2011 (PDF formát), vypracovaná dle předpisu MŠMT v aplikaci eProjekty.

Kompletní periodická zpráva o projektu LC528 za rok 2009 (PDF formát), vypracovaná dle předpisu MŠMT v aplikaci eProjekty. kap. 4.1.1 - ilustrovaná textová příloha a seznam publikací za rok 2009.
Žádost o prodloužení projektu LC528 na rok 2010 (PDF formát), vypracovaná dle předpisu MŠMT v aplikaci eProjekty.
Žádost o prodloužení projektu do 31.12.2010 byla schválena dne 11.11.2009.
Periodická zpráva o projektu LC528 za rok 2008 (PDF formát), vypracovaná dle předpisu MŠMT v aplikaci eProjekty. Kap. 2.2.1 - aktivity 2008, kap. 4.1.2 - výsledky 2008, kap. 4.1.1 - ilustrovaná textová příloha a seznam publikací za rok 2008.
Kompletní periodická zpráva o projektu LC528 za rok 2007 (PDF formát), vypracovaná dle předpisu MŠMT v aplikaci eProjekty. Kap. 2.2.1 - aktivity 2007, kap. 4.1.2 - výsledky 2007, kap. 4.1.1 - ilustrovaná textová příloha a seznam publikací za rok 2007.
Periodická zpráva o projektu LC528 za rok 2006: kap. 2.2.0 , kap. 2.2.1 , kap. 4.1.2 vypracovaná dle předpisu MŠMT v aplikaci eProjekty, ilustrovaná textová příloha (kap. 4.1.1) a seznam publikací za rok 2006.
Periodická zpráva projektu LC528 - 2006 (PDF formát).
Periodická zpráva o projektu LC528 za rok 2005: textová část vypracovaná dle předpisu MŠMT v aplikaci eProjekty, seznam publikací za rok 2005 a ilustrovaná textová příloha.
 

Předchůdce Centra laserového plazmatu
Výzkumné centrum laserového plazmatu, (VCLP), projekt LN00A100, 2000-2004

Publikace a zprávy VCLP
Publikace 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004.
Průběžné zprávy LN00A100 2000, 2001, pololetní zpráva 2002, zpráva 2002, pololetní zpráva 2003, zpráva 2003, pololetní zpráva 2004 a závěrečná zpráva.
 
<<English version <<